background

Kakovost in varovanje okolja

Standarda ISO 9001 in ISO 14001

Z namenom, da našim naročnikom zagotovimo najboljše rešitve, smo v podjetju vzpostavili sistem vodenja, ki temelji na sistemu vodenja kakovosti na osnovi ISO 9001 ter sistemu ravnanja z okoljem na osnovi standarda ISO 14001

Standard ISO 9001

Standard ISO 9001 je mednarodni standard za sisteme vodenja kakovosti. Zagotavlja ogrodje za učinkovito vodenje organizacij in izboljšanje njihove uspešnosti. Standard se osredotoča na zagotavljanje, da organizacija izpolnjuje potrebe svojih strank in drugih zainteresiranih strani ter stalno izboljšuje svoje procese.

Glavni cilji standarda ISO 9001 vključujejo:

Zagotavljanje izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve strank in zakonske zahteve.

Izboljšanje procesov organizacije za večjo učinkovitost in uspešnost.

Povečanje zadovoljstva strank s kakovostjo izdelkov in storitev.
 

Uvesti sistematičen pristop k vodenju organizacije.
 

Standard ISO 14001

Standard ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem. Namenjen je organizacijam, ki želijo sistematično upravljati svoje vplive na okolje ter izboljšati svojo okoljsko uspešnost. Glavni cilji standarda ISO 14001 vključujejo zmanjšanje obremenitve okolja, skladnost z zakonodajo in predpisi ter nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti organizacije.

Ključne zahteve standarda ISO 14001 vključujejo vzpostavitev okoljske politike, identifikacijo okoljskih vidikov in vplivov, določitev ciljev in ciljev za izboljšanje okoljske uspešnosti, izvajanje rednih pregledov in ocenjevanje skladnosti z zakonodajo ter stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

Več o certifikatih in priznanj si oglejte tukaj